Wprowadzenie

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty w Kątach Rybackich został zbudowany w latach 1990 – 1995. Proboszczem parafii od początku jej istnienia jest ks. Marek Cieślak.

Nasz kościół